Filmmakers blij met steun voor ‘Duurzame Eilanden’

Met de Flakkeese spuisluis werd de verbinding tussen Oosterschelde en De Grevelingen heropend. 

Filmmaakster Eef de Graaf uit Zierikzee weet dat er vaak een lange adem nodig is om voldoende budget bijeen te vergaren voor het maken van een film. Vaak ook loont het echter wel veel geduld op te brengen en dat heeft zij in de loop der jaren dan ook geleerd. Op dit moment is zij nauw betrokken bij de productie van ‘Duurzame Eilanden’. In samenwerking met de Stichting View richt zij zich intensief op de fondsenwerving, die tot haar grote vreugde, tot nu toe vrij succesvol verloopt.

Naast de Provincie Zeeland, de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee die al eerder financiële steun hadden toegezegd, hebben nu ook de gemeenten Noord-Beveland, Veere en Borsele laten weten te willen bijdragen. ,,Duurzame Eilanden wordt een film waarin wij met een team voor een bepaalde tijd bijzondere duurzame projecten met bijzonder kartrekkers gaan volgen op en rondom de Nederlandse eilanden en Zuidwestelijke Delta. Onder de Nederlandse Eilanden verstaan wij: de Wadden, de Zuid-Hollandse eilanden en de Zeeuwse Eilanden’’, aldus de toelichting van Eef. Tevens  geeft zij aan wat nou precies wordt bedoeld met het begrip ‘duurzame ontwikkeling’. ,,Het is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’’

Eef benadrukt dat de invloed van het vele water en de mogelijkheden met dit water op en rondom die eilanden de rode draad in de film zullen vormen. De filmmakers nemen ter voorbereiding ruim de tijd voor onderzoek naar ambitieuze projecten voor de komende jaren. Zo hebben zij een kijkje genomen bij een innovatieve waterhouderij op Walcheren. In tijden van droogte wordt er veel gebruik gemaakt van opgeslagen water in een brak gebied. Binnenkort wordt ook een filmclip gemaakt over deze waterhouderij van de biologische boer Tim Moermans.

In de film zal zeker ook aandacht worden besteed aan de Grevelingen en de Oosterschelde. In de Grevelingen wil de overheid weer beperkt getij op gang brengen. Daarmee moet de kwaliteit van het water verbeteren zodat er geen zuurstofloze stukken op de bodem meer voorkomen. In de tussentijd is de Flakkeese Spuisluis heropend met een verbinding tussen Oosterschelde en de Grevelingen. Volgens de filmmakers wordt deze sluis een belangrijk centrum waar men kan experimenteren met energie uit waterkracht.

Filmmaakster Eef de Graaf.

Volgens Eef is het van belang dat iedereen zijn steentje bijdraagt in de transitie naar een duurzame samenleving. Ook al zijn het soms maar kleine stappen. Zij signaleert diverse hoopvolle initiatieven: voorlichting door de gemeente Schouwen–Duiveland over duurzame bedrijfsvoering, isolatie warmtepompen, monumenten en duurzame energie. Zij somt verder op: ,,Op Noord-Beveland is een kleine showroom waar de lokale bewoners twee keer per week langs kunnen gaan om kennis te vergaren over nieuwe ontwikkelingen. Op de Wadden hebben de eilanden samen een duurzaam manifest geschreven en er wordt hard aan de weg getimmerd om zo snel mogelijk energieneutraal te worden. De havens in Zeeland en Zuid-Holland gaan meer rekening houden met de kwaliteit van lucht en water. In de documentaire komen waterkracht en energie, de vaarwegen en de ecologie van water, kreken en oevers en de natuur rondom de Zuidwestelijke Delta uitgebreid aan bod.’’

Wie de onafhankelijke filmproductie ‘Duurzame Eilanden’ wil steunen, zijn naam en logo op de aftiteling wil terugzien en zeker wil zijn van twee kaartjes voor de feestelijke première, kan een financiële schenking doen. Stichting View heeft een zogeheten ANBI Status, zodat een bijdrage fiscaal aftrekbaar is. Voor meer informatie: http://www.stichtingview.nl

https://vimeo.com/233473177

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s