Voorstelling om stem van ouderen te laten horen

Dichter/toneelspeelster Anna de Bruyckere, initiatiefneemster van de voorstelling ‘Rimpelingen’.

,,Wat werd en wordt er veel over ouderen gesproken in tijden van corona. ‘Over’ ouderen en veel minder ‘door’ en ‘met’ ouderen’’, constateert de Zeeuwse dichter en toneelspeelster Anna de Bruyckere. Volgens haar worden  juist de stemmen van 70-plussers veel te weinig gehoord in beleid, debat en discussie rond het coronavirus.

Anna broedde op de mogelijkheid daar in de vorm van een voorstelling iets aan te gaan doen. Zij ging in overleg met drie kompanen in de kunstsector: componist/dirigent Christian Blaha, beeldend kunstenares/vormgeefster Liesbeth Labeur en regisseur Josien de Graaf, tevens artistiek leidster van Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ). Dit leidde tot ‘Rimpelingen’, een project dat verhalen van 70-plussers in corona-tijden verzamelt, onderzoekt en vertaalt naar een vertelvoorstelling die in december 2020 in première zal gaan in het Zeeuws Archief. Aansluitend hopen de makers er op tournee mee door de provincie te trekken.

Het viertal heeft een voorstelling met muziek, woord en spel voor ogen om daarmee het contact tussen de jongere en oudere generatie te stimuleren. ,,Met liedjes, scènes en verhalen willen we de ervaringen tijdens coronatijd zichtbaar maken en verbinding leggen tussen jong en oud als het gaat om grote levensvragen als ouderdom, ziekte, leven en dood’’, laten de makers weten. Zij hebben daar wel de verhalen van ouderen voor nodig en doen dan ook een beroep op mensen om in een verhaal eens te vertellen hoe zij de afgelopen maanden hebben beleefd. Hoe zagen de dagen eruit? Wat was het dieptepunt? Wie of wat werd gemist? Wat was onverwacht toch fijn of waar was er sprake van ergernis en waarom is dit nu wel of niet een bijzondere periode in de geschiedenis? Dit alles zijn slechts voorbeelden van thema’s waar de theatermakers graag verhalen over wil ontvangen in de vorm van een brief. Alle brieven bijeen kunnen dan en uniek tijdsdocument vormen voor in het Zeeuws Archief.  Wie overigens niet wil dat zijn brief in zo’n corona-archief wordt opgenomen, kan dat uiteraard vooraf kenbaar maken.

Op basis van de ingestuurde verhalen zullen de theatermakers een selectie maken voor de voorstelling. Daartoe zullen enkele brievenschrijvers vrijblijvend worden uitgenodigd om nader in gesprek te gaan.

De brieven met verhalen kunnen gestuurd worden naar:

Rimpelingen, p/a Zusterstraat 7, 4331 KG Middelburg.

Mensen die wel hun verhaal kwijt willen, maar liever anoniem blijven, kunnen hun brief onder alleen voornaam of schuilnaam insturen.

 

 

Ruim baan voor Zeeuwse Eenakters

De Marsmeiden: Hildegard van Popering, Renée van der Hulle-Ossendrijver en Cora Hoogstrate (foto Dirk-Jan Gjeltema)

Met het hoofd nog vol impressies van het tweedaagse Zeeuws Eenakterfestival 2019 op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei in De Stenge in Heinkenszand, kijk ik al weer gretig vooruit naar de spin off van dit festijn: ‘Eenakters op Herhaling’ in Theater De Verdieping in Zierikzee zondagmiddag 26 mei aanstaande. De belangstelling daarvoor blijkt zo groot dat de kaartjes al sinds maandag zijn uitverkocht.

Die gretigheid is natuurlijk ook niet verwonderlijk. Een programma vol eenakters biedt zoveel variatie. Als toeschouwer krijg je in een kort tijdsbestek veel verschillende verhalen voorgeschoteld en dat steeds weer op een andere manier. Zo bracht het festival het afgelopen weekend onder meer een verhaal zonder woorden met vol emoties over verlangens en verrassingen, een optreden met korte fragmenten over veel manieren waarop je de liefde kunt ervaren, over een ouder wordende vrouw die graag nog wat wil betekenen voor de maatschappij door de politiek in te gaan, over de ervaringen van een hulpverleenster die oog in oog komt te staan met een slachtoffertje én een aanslagpleger. En dan heb ik het nog alleen maar over het eerste dagdeel.

Extra boeiend is het Zeeuws Eenakterfestival ook altijd weer doordat alle voorstellingen worden nabesproken door een vakjury onder voorzitterschap van Provinciaal Toneeladviseur Ron Lubbersen. De professionele acteurs Elisa van Riessen en Herman Bolten gaven met opbouwend commentaar hun meningen over de optredens. Vaak klonken er uit hun mond complimenten, af en toe waren er kritische kanttekeningen, maar die werden ook steeds weer gevolgd door adviezen hoe het eventueel beter zou kunnen.

Bij meerdere voorstellingen werd wat ontroering opgewekt (‘Kappen Nou’ door Suzanne Krijger/ Sem Houmes en ‘Wie spaart vergaart’ door Toneelgroep Achilles)  en bij andere optredens rolde er veelvuldig een vette lach door de zaal (‘Marsmeiden’ door Theatergroep Zierikzee en ‘I am what I am…. not to be forgotten’ door Theatergroep ‘De verjaardag van Oom Bob’).

Scène uit ‘I am what I am ….not to be forgotten’ met Kees Baijens en Roelie van de Velde (foto: William Wagenaar)

De stadsdichteres van Middelburg Anna de Bruyckere oogstte waardering voor haar zelf geschreven monoloog ‘Eerst maar eens naar Nieuw-Zeeland’. Deze performance zal De Bruyckere  overigens ook opvoeren tijdens de officiële opening van De Kunstschouw op vrijdagavond 14 juni aanstaande in de Hervormde Kerk in Haamstede.

Maar eerst dus nog ‘Eenakters op Herhaling’ zondagmiddag in Theater De Verdieping op initiatief van Theatergroep Zierik. Uiteraard zal Zierik zelf daar de voorstelling ‘Marsmeiden’ opvoeren. Ook zal de Zierikzeese groep ‘Maar dan anders’ van de partij zijn met de eenakter ‘Presteren kan je leren’, maar verder blijft het programma daar nog even een verrassing.