Ballustrada presenteert voorjaarsdubbeluitgave

Het Zeeuws literair tijdschrift ‘Ballustrada’ heeft zojuist een voorjaarsdubbelnummer uitgebracht. Daarin keert het blad terug naar zijn geografische oorsprong: Zeeuws-Vlaanderen. Voor de vaste rubriek Laaglandse Poëzie heeft de Aardenburgse stadsdichter Rogier de Jong Zeeuws-Vlaamse dichters verzameld. Vijftien dichters werkten mee, onder wie de bekende nestor: Jacques Hamelink. Als eerbetoon heeft Rogier de Jong ook gedichten van drie, inmiddels gestorven dichters toegevoegd: Ira Bart, Kees Francke en Michel Huisman.

Kees Klok brengt in de rubriek Taal Ver Taal een vertaling van gedichten van de Britse dichteres Joanne Limburg. Poëzie is er van onder anderen Hendrik Carette, Philip Hoorne, Patrick Auwelaert, Jacob Peereboom en Jabik Veenbaas. Bij de afdeling proza duikt een oude bekende op: San Bos, die met een verhaal voor Ballustrada in 2015 de Nieuw Proza Prijs won. Verder in dit nummer Proza van Pieter Drift, Yorgos Dalman, Johan Everaers, Gert Kuipers en Jeroen Follens. Andreas van Rompaey verhaalt over de Brugse auteur-uitgever Johan Sonneville.

Columnist Minor gaat in op de status van de (schrijnende) lach. Ko de Jonge toont pagina’s van kunstenaarsboekjes uit het archief ARTisSTARTplus. De art stamp van Jan Verschoore vormt een eerbetoon aan de onlangs overleden Johan van Geluwe, een van de bekendste mail-artists van België.

Winterverrassing van Ballustrada

Drie bedlegerige mannen in één kamer. Daar valt een boeiend verhaal over te vertellen. Auteur Maurice Pons (1927-2016) deed dat in zijn novelle ‘La Fenêtre’. Voormalig leraar Frans Johan Everaers uit Noordgouwe heeft deze novelle zojuist in het Nederlands vertaald. Hij deed dat in zijn functie als redactielid van het literaire tijdschrift Ballustrada. Die Nederlandse vertaling is onder de titel ‘Het Raam’ als winterverrassing in de vorm van een extra nummer van Ballustrada verschenen. Abonnees van het tijdschrift hebben het vorige week ontvangen.

‘Het Raam’ is een van de negen korte verhalen uit de bundel ‘Déliceuses frayeurs’ van Maurice Pons die in 2006 verscheen bij Uitgeverij Le Dilettante in Parijs. Pons, geboren in Straatsburg, was geen veelschrijver: een tiental titels in bijna veertig jaar, maar het zijn wel titels die indruk hebben gemaakt, boeken die een lezer niet vergeet.

In 1960 ondertekende Pons net als bijvoorbeeld Simone de Beauvoir, André Breton, Marguerite Duras en François Truffaut het Manifest van de 121, een verklaring waarin 121 intellectuelen o.a. pleitten voor het recht om dienst te weigeren in de Algerijnse oorlog. Het was tevens een protest tegen het kolonialisme. Maurice Pons publiceerde in datzelfde jaar Le Passager de lanuit, dat evenals zijn cultroman Les saisons door Uitgeverij Vleugels in vertaling is uitgebracht.

Ballustrada,redactie: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers.
Contact: avdveeke@zeelandnet.nl, tel. 06-57675504
Losse dubbelnummers (ongeveer 100 pagina’s): € 12,50 /Jaarabonnement: € 20,00