Voorstelling om stem van ouderen te laten horen

Dichter/toneelspeelster Anna de Bruyckere, initiatiefneemster van de voorstelling ‘Rimpelingen’.

,,Wat werd en wordt er veel over ouderen gesproken in tijden van corona. ‘Over’ ouderen en veel minder ‘door’ en ‘met’ ouderen’’, constateert de Zeeuwse dichter en toneelspeelster Anna de Bruyckere. Volgens haar worden  juist de stemmen van 70-plussers veel te weinig gehoord in beleid, debat en discussie rond het coronavirus.

Anna broedde op de mogelijkheid daar in de vorm van een voorstelling iets aan te gaan doen. Zij ging in overleg met drie kompanen in de kunstsector: componist/dirigent Christian Blaha, beeldend kunstenares/vormgeefster Liesbeth Labeur en regisseur Josien de Graaf, tevens artistiek leidster van Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ). Dit leidde tot ‘Rimpelingen’, een project dat verhalen van 70-plussers in corona-tijden verzamelt, onderzoekt en vertaalt naar een vertelvoorstelling die in december 2020 in première zal gaan in het Zeeuws Archief. Aansluitend hopen de makers er op tournee mee door de provincie te trekken.

Het viertal heeft een voorstelling met muziek, woord en spel voor ogen om daarmee het contact tussen de jongere en oudere generatie te stimuleren. ,,Met liedjes, scènes en verhalen willen we de ervaringen tijdens coronatijd zichtbaar maken en verbinding leggen tussen jong en oud als het gaat om grote levensvragen als ouderdom, ziekte, leven en dood’’, laten de makers weten. Zij hebben daar wel de verhalen van ouderen voor nodig en doen dan ook een beroep op mensen om in een verhaal eens te vertellen hoe zij de afgelopen maanden hebben beleefd. Hoe zagen de dagen eruit? Wat was het dieptepunt? Wie of wat werd gemist? Wat was onverwacht toch fijn of waar was er sprake van ergernis en waarom is dit nu wel of niet een bijzondere periode in de geschiedenis? Dit alles zijn slechts voorbeelden van thema’s waar de theatermakers graag verhalen over wil ontvangen in de vorm van een brief. Alle brieven bijeen kunnen dan en uniek tijdsdocument vormen voor in het Zeeuws Archief.  Wie overigens niet wil dat zijn brief in zo’n corona-archief wordt opgenomen, kan dat uiteraard vooraf kenbaar maken.

Op basis van de ingestuurde verhalen zullen de theatermakers een selectie maken voor de voorstelling. Daartoe zullen enkele brievenschrijvers vrijblijvend worden uitgenodigd om nader in gesprek te gaan.

De brieven met verhalen kunnen gestuurd worden naar:

Rimpelingen, p/a Zusterstraat 7, 4331 KG Middelburg.

Mensen die wel hun verhaal kwijt willen, maar liever anoniem blijven, kunnen hun brief onder alleen voornaam of schuilnaam insturen.