Hellend vlak zo knap en zo dubbel

Voorstelling ‘Hellend Vlak’ in kreek bij Ouwerkerk.

GEZIEN: ‘Hellend Vlak’ door dansgezelschap Vloeistof; ZNF 2018, in de kreek voor het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk; do. 30 aug.; choreografie: Anja Reinhart, Yuri Bongers; dans: Carlo Camagni, Johannes Lind, Kilian Haselbeck, Lisa Beese, Martina Gunkel; Muziek: Jesse Koolhaas; decor: Ivo Galama.

De dansers op het schuine dak laten het ons als toeschouwers maar direct weten: We hoeven ons geen zorgen te maken, ze weten zelf ook niet waar het naar toe zal gaan in deze voorstelling. Zullen ze solidair zijn met elkaar of ontstaan er conflicten, moet er gediscussieerd worden over hoe verder en zal er zelfs sprake zijn van agressie? ‘Geen zorgen maken’: we zullen wel zien hoe die mensen op dat hellend vlak zich gaan handhaven, of niet!

Het is een onvoorspelbare en schier onvoorstelbare voorstelling. Wat een fabuleuze lichaamsbeheersing manifesteren deze dansers hier. Alleen al overeind blijven op dit schuine dak lijkt een enorme opgave, maar deze mensen blijken in staat tot synchrone bewegingen, verrassende dans en acrobatische capriolen. Wat willen ze ermee vertellen? Dat het menselijk bestaan wordt bedreigd door stijging van de zeespiegel? Dat het leven steeds moeilijker zal worden en dat je na één enkele misstap kopje onder kunt gaan als er geen helpende hand wordt uitgestoken?  Of verbeelden ze hier specifiek de tragiek van de watersnoodramp van 1953? Dat laatste ligt zo voor de hand immers: hier op deze plek, in deze kreek, hoe mooi ook, maar toch een blijvend litteken  in het landschap nagelaten door die stormvloed die zoveel doden eiste. Het is aannemelijk dat veel toeschouwers juist hier de ramp van 1953 als belangrijkste interpretatie meekrijgen bij het kijken naar ‘Hellend Vlak’.

De vraag dringt zich op of dit dan wel de locatie bij uitstek is, of de voorstelling hiermee volledig recht wordt gedaan, of er dan wel vrijuit gelachen mag worden om de humor die er ook duidelijk in verpakt zit? Die mensen op dat schuine dak zijn ieder voor zich druk in de weer met overleven, soms eensgezind maar meestal ieder voor zich. Hun worsteling is ongelooflijk spannend en getuigt van visuele schoonheid en verrassing. De voorstelling verdient een brede interpretatie, veel breder dan uitsluitend het verhaal over de ramp in 1953. Wereldwijd immers worstelen mensen vrijwel altijd op een hellend vlak.

Nog te zien: vr 31 aug, za. 1 sep. 14.00 uur en 16.00 uur; www.theaterzeelandia.nl