De Kazematten in Vlissingen gaan weer open

VLISSINGEN – Niet ondenkbaar de Michiel de Ruyter op zijn sokkel op de Boulevard in Vlissingen de grond onder zijn voeten even voelde trillen de afgelopen week. Zeehelden van weleer zijn nou eenmaal niet onaantastbaar. In het kader van de talrijke anti racisme demonstraties komen hun kwalijke daden in het verleden in een huidig kwalijk daglicht te staan.

Voorlopig lijkt De Ruyter de trillingen te doorstaan en kan hij zich als beeld voorbereiden op weer groeiend bekijks vanaf zaterdag 20 juni aanstaande. Dan gaan namelijk de kazematten in Vlissingen weer open voor bezoekers en voor inwoners van Vlissingen is gedurende de eerste week dat bezoek zelfs gratis. Het is wel verplicht daarvoor een zogeheten tijdslot te reserveren. Dat kan uiterlijk vanaf donderdag 18 juni via Muzeeum.nl

De Kazematten uit 1811 liggen op de grens van land en water. Eigenlijk is dit bouwwerk een monument in een monument: Deze kazematten zijn namelijk te vinden in het hart van het Keizersbolwerk, een onderdeel van de Vlissingse vestingwerken uit 1548. Het is niet verwonderlijk dat historische beroemdheden zoals Karel V, Michiel de Ruyter en Napoleon telkens weer voor deze plek kiezen. De strategische ligging ten opzichte van Antwerpen en het diepe vaarwater maken dit tot een bijzondere locatie. Al eeuwenlang een plek van komen en gaan.