De Kazematten in Vlissingen gaan weer open

VLISSINGEN – Niet ondenkbaar de Michiel de Ruyter op zijn sokkel op de Boulevard in Vlissingen de grond onder zijn voeten even voelde trillen de afgelopen week. Zeehelden van weleer zijn nou eenmaal niet onaantastbaar. In het kader van de talrijke anti racisme demonstraties komen hun kwalijke daden in het verleden in een huidig kwalijk daglicht te staan.

Voorlopig lijkt De Ruyter de trillingen te doorstaan en kan hij zich als beeld voorbereiden op weer groeiend bekijks vanaf zaterdag 20 juni aanstaande. Dan gaan namelijk de kazematten in Vlissingen weer open voor bezoekers en voor inwoners van Vlissingen is gedurende de eerste week dat bezoek zelfs gratis. Het is wel verplicht daarvoor een zogeheten tijdslot te reserveren. Dat kan uiterlijk vanaf donderdag 18 juni via Muzeeum.nl

De Kazematten uit 1811 liggen op de grens van land en water. Eigenlijk is dit bouwwerk een monument in een monument: Deze kazematten zijn namelijk te vinden in het hart van het Keizersbolwerk, een onderdeel van de Vlissingse vestingwerken uit 1548. Het is niet verwonderlijk dat historische beroemdheden zoals Karel V, Michiel de Ruyter en Napoleon telkens weer voor deze plek kiezen. De strategische ligging ten opzichte van Antwerpen en het diepe vaarwater maken dit tot een bijzondere locatie. Al eeuwenlang een plek van komen en gaan.

 

MuZEEum krijgt vier ton van BankGiro Loterij

Medewerkers van het muZEEum in Vlissingen juichen om de gift van de BankGiro Loterij (foto: Jurgen Jacob Lodder).

Het Zeeuws maritieum muZEEum in Vlissingen heeft een donatie van 400.000 euro gekregen van de BankGiro Loterij. Zeker voor een museum in Vlissingen, een zogeheten artikel 12-gemeente waar vanuit de politiek de subsidies voor culturele zaken steeds minder worden, moet dit een geweldige opsteker zijn.

De medewerkers van het muZEEum gaven dan ook uitbundig blijk van hun blijheid over deze gift. De schenking is bekendgemaakt in de aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij dat op 12 februari plaatsvindt in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Het geld gaat besteed worden aan de herinrichting van het Lampinshuis. Dit stadspaleis uit 1641 is een van de gebouwen van het Zeeuws maritiem muZEEum. De herinrichting is onderdeel van het vernieuwingsplan voor het gehele muZEEum. Het herinrichtingsplan wordt op 11 april gepresenteerd.